Τοποθέτηση και αντικατάσταση κλειδαριών

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την παλιά κλειδαριά στην θωρακισμένη πόρτα σας, με νέου ποιο ασφαλές τύπου κλειδαριές